ødsel

ødsel
wasteful

adj


Dansk-engelsk ordbog mini. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • ødsel — ød|sel adj., t, ødsle …   Dansk ordbog

 • odíti — ídem dov., odšèl odšlà odšlò tudi odšló (í) 1. izraža, da osebek s hojo, premikanjem napravi, da ni več ali da je na določenem mestu: vstal je in odšel; čas je, da odidem; po teh besedah je odšla iz sobe; že zjutraj je odšla z doma; odšla je k… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • takó — prisl. (ọ̑) I. 1. izraža način dejanja pri govorečem ali v bližini govorečega, na katerega se usmerja pozornost koga: poglej, tako se obrni; tako se primi, da ne boš padel; počakajte, da vam pokažem: tako se zaklene / ovij si glavo, tako, poglej …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • prepustíti — ím dov., prepústil (ȋ í) 1. dati komu pravico, možnost, da dobi kaj, do česar ima določeno pravico osebek: prepustiti hišo sinu; prepustiti komu sobo za dva meseca / kralj je moral prepustiti prestol sinu / prepustiti besedo drugemu diskutantu / …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • Ljubljana-Zagreb-Beograd — Infobox Album | Name = Ljubljana Zagreb Beograd Type = live Artist = Laibach Released = June 7 1993 Recorded = 1982 Genre = Industrial Length = 69:38 Label = Grey Area Producer = Reviews = * Allmusic (unrated)… …   Wikipedia

 • Jože Javoršek — Infobox Writer name = Jože Javoršek caption = Jože Javoršek birth date = birth date|1920|10|20|mf=y birth place = Velike Lašče, Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (now in Slovenia) death date = death date|1990|9|2|mf=y death place = Ljubljana …   Wikipedia

 • Ljubljana-Zagreb-Beograd — Ljubljana–Zagreb–Beograd …   Википедия

 • káli — in ká li prisl. (ā) star. izraža vprašanje po potrditvi domneve; ali ne, ali káj: menda spiš, kali; najbrž je že odšel, kali / ali je bolan, kali / poldrugo leto je ali kali, kar je odšel ali kàj // najbrž, menda: resnica bo kali ta, da ni več… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • kdóvé — in kdó vé prisl. (ọ̄ ẹ) izraža negotovost, nedoločnost: kdove ali je zdrava; morda je še živ, kdove; odšel je kdove kam; to je izrezek iz kdove katere revije; prišel je kdove odkod // ekspr., z zaimkom ali zaimenskim prislovom poudarja veliko… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • meníti — ím tudi méniti im dov., méni tudi mêni (ȋ í; ẹ̄) zastar. menjati: menila sta obleko, da ju niso spoznali / to meni slabost v moč in méniti im, tudi méniti im nedov. (ȋ ẹ; ẹ) 1. knjiž., z odvisnim stavkom imeti povedano glede na svoje védenje …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • poslovíti se — ím se dov., poslóvil se (ȋ í) 1. pozdraviti se pri odhodu, navadno tudi s stiskom roke: odšel je, ne da bi se bil poslovil; posloviti se od domačih, prijateljev; nato se je poslovil tudi z njo od nje / pri sosedovih se je že poslovil // nav.… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”